Eerste blad    Vorig blad   

Blad 31 van 31 bladen

   433224781434902    Ascyllius, geboren ca 325.
Waaruit geboren:

   1. 

Ascyla (zie 216612390717451).

 


433224781434944    König Hoger von THÜRINGEN, geboren ca 280, overleden ca 325.

Hoger bouwt in 329 de Muhlburg.


Waaruit geboren:

   1. 

Erpes (zie 216612390717472).

 


433224781435072    Vulwulf der OSTROGOTHEN, geboren ca 275 te Oekraïne, zn. van Achiulf der OSTROGOTHEN (zie 866449562870144).
Waaruit geboren:

   1. 

Valaravaus / Walravans (zie 216612390717536).

 


433224781480972    Wittichus[1], geboren ca 336, overleden 384, zn. van Wechta (zie 866449562961944).
Waaruit geboren:

   1. 

Widulph (zie 216612390740486).

 


433224781480974    Walderavens BALTHES[2],
koning der Ostrogothen, geboren ca 360, overleden 409.
Waaruit geboren:

   1. 

Amalaberge (zie 216612390740487).

 


433224863612928    Hmayeak MAMIKONIAN, geboren 451

 

Een van de aanvoerders in de slag bij Vartanantz. vermoedelijk overleden 26 mei 451

 

zn. van Hamazasp I MAMIKONIAN (zie 866449727225856).
Waaruit geboren:

   1. 

Vardan (zie 21661241806464).

   2. 

Vasak II

 

Sparapet in 471, marzpan (gouverneur namens de Perzen) in 485

 

overleden 505

 


433224900280832    Wihtlead, geboren ca  260, zn. van Woden (Oden) (zie 866449800561664) en Frigg / Frigida (zie 866449800561665).
Waaruit geboren:

   1. 

Offa (zie 216612450140416).

 

Generatie L


 
866449555980288    Wodan[3], geboren ca  215


Wodan (Fries: Weda, Angelsaksisch en Oudsaksisch: Woden, Duits: Wotan, Germaans Wuotan, Scandinavisch Odin) is de oppergod van de Germaanse goden in de Germaanse mythologie. Wodan wordt vereenzelvigd met de Scandinavische Odin, de stamvader van het geslacht van de Asen.

Wodan wordt in de mythologie ook wel gekoppeld aan Holda, of Vrouw Holle. Hij wordt vergezeld door twee raven, Huginn en Muninn geheten.

De naam Wodan in de taal
De plaatsnamen Woensel,[1] en Woensdrecht en de Woensberg zijn gebaseerd op de naam van Wodan, evenals de dag woensdag. Op grond van deze resten van de naam Wodan denkt men dat de Wodanverering in de Lage Landen uitgebreid is geweest.

In het Engels verwijzen de namen Wednesbury en Wednesfield naar Wodan. Ook Wednesday (woensdag) verwijst naar Wodan. In Duitsland heeft de woensdag niet de naam van Wodan. Het woord Mittwoch staat voor de middelste dag van de week.

Wilde Jacht
Wodan stond centraal tijdens het Joelfeest, dat de Germanen vierden rond de midwinter zonnewende. Wodan is de leider van het dodenleger, de Wilde Jacht of Wilde Heir, dat door de lucht jaagt. In Twente kent men nog het ossenhoornblazen, waarvan sommigen menen dat het van oorsprong diende om Wodan te helpen met zijn Wilde Jacht op de Fenriswolf.

Edda
In de Edda wordt beschreven hoe Wodan (Wegendoler, Doodenmans zoon) naar Hel gaat, hij wil weten wie er sterven zal. De waarzegster (Vlva) voorspelt de moord op Baldr door Hodr. Ook voorspelt ze de geboorte van een zoon van Wodan, die de dood van Baldr wreken zal. Wodan beledigt Hel en zij zal tot de ondergang der goden, door toedoen van de losgebroken Loki, nooit weer een man tot haar laten komen.

Ook haalt Wodan (met behulp van de aardevrouw Strijdvreugde en de slang Doorbek) de verjongende drank van de lenteregen naar het Walhalla terug, nadat de reuzen deze gestolen hebben.

Wodan wordt beschreven als Haarbaard, een veerman. Hij ontmoet Thor als hij de rivier wil oversteken. Haarbaard mag alleen eerlijke zielen overzetten op de boot van Strijdwolf. Thor vertelt de zoon van Wodan te zijn en de reus Berggevaarte gedood te hebben en nog vele andere gevechten gewonnen te hebben. Wodan vertelt over zijn avonturen met vrouwen en na een lange discussie vol spot, blijft hij weigeren Thor de rivier over te zetten.

Wodan wordt ook de Veelwijze genoemd[4].

 

zn. van Frithuwald (zie 1732899111960576).
Getrouwd (1) met
866449555980289    Freya[5], geboren ca 219 te Asgard, dr. van Cadwalladr (zie 1732899111960578).
Waaruit geboren:

   1. 

Skjold[6], geboren ca 237


Koning der Denen   2. 

Wecta[7] (Wedaeg) van LETHRA (zie 433224777990144).

   3. 

Balder[8], geboren ca 245.

   4. 

Withleag WODANSSON, geboren ca 330.

 

Getrouwd (2) met Scadi

Waaruit geboren:

   5. 

Sverdhjalt WODANSSON[9].


 
866449555996672    Alrek Skjalksson van VARMLAND, geboren ca 445

 

Afbeelding met zoogdier, schets, paard, verven

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Alrek and Eirík were sons and heirs of King Agni by his wife Skjálf. They were mighty in both war and sports, but were especially skillful horsmen and vied with one another about their horsemanship and their horses. They rode off and did not return. They were found dead with their heads battered but no weapons. It is believed that they had quarreled and come to blows and had slain each other with their bridle bits. UITZOEKEN!!!

 

zn. van Skjalg Frostasson van VARMLAND (zie 1732899111993344) en Agnis DAGGSDATTER (zie 1732899111993345).
Waaruit geboren:

   1. 

Ynkvi Alreksson (zie 433224777998336).

 


866449562869792    Genebald I des FRANCS, geboren ca 300, overleden 368, zn. van Dagobert I des FRANCS (zie 1732899125739584).
Getrouwd met
866449562869793    Athildis.
Waaruit geboren:

   1. 

Dagobert II (zie 433224781434896).

 


866449562869796    Guindomar von DEUTSCHLAND, geboren ca 295, zn. van Wadomaire von DEUTSCHLAND (zie 1732899125739592) en Withigula von THÜRINGEN (zie 1732899125739593).
Getrouwd met
866449562869797    Nn de TOXANDRIE, geboren ca 300, dr. van Ragaisa de TOXANDRIE (zie 1732899125739594).
Waaruit geboren:

   1. 

Clodemer I von ZWABEN (zie 433224781434898).

           


866449562869800    Malaric I de TOXANDRIE,
eerste Frankische koning, geboren ca 295, overleden 360, zn. van Ragaisa de TOXANDRIE (zie 1732899125739594).
Waaruit geboren:

   1. 

Mellobaude (zie 433224781434900).

   2. 

Roi Priarios, geboren ca 324, overleden 396.

 

Frankische koning in Toxandrie

 


866449562870144    Achiulf der OSTROGOTHEN, geboren ca 245

 

De Ostrogoten (Ostragoten, Oostgoten) vormden samen met de Visigoten de twee hoofdgroepen waarin de (Oost-)Germaanse stam der Goten zich splitste. Volgens de klassieke geschiedschrijvers werd vanaf circa 270 onderscheid gemaakt tussen de twee Gotische stammen. De Ostrogoten werden ook wel Oostgoten genoemd ter onderscheiding van de Visigoten of Westgoten. Deze benaming is echter omstreden. Vermoedelijk zijn de benamingen ontstaan op basis van de verschillende gebieden waarin de Goten zich hadden gevestigd.

 

Op de vlucht voor de Hunnen

In Oekraïne bouwden zij onder Achiulf en Ermanarik een rijke cultuur op, maar werden door de Hunnen omstreeks 375 verdreven. Het vroege Ostrogotisch rijk viel uiteen. Een deel van het volk onderwierp zich aan de Hunnen, er was een groep die een toevlucht zocht in de Krim en een gedeelte trok in de richting van de Dnjepr en later in de richting van de Donau. Deze laatste groep stond onder leiding van Alatheus en Safrax.

 

zn. van Athal of GOTHS (zie 1732899125740288).
Waaruit geboren:

   1. 

Vulwulf (zie 433224781435072).

 


866449562961944    Wec(h)ta I von SACHSEN[10], geboren ca 300, overleden 358.

 

Koning der Saksen.

 

Wecta (OudengelsWægdægOudnoorsVegdagr) is een figuur die wordt genoemd in de Angelsaksische kroniek en de Historia Brittonum.

 

Wecta wordt als mythologisch beschouwd, hoewel hij in de genealogieën opduikt als een Saksische voorouder van Hengest en Horsa en de koningen van Kent, evenals van Aella van Deira en zijn zoon Edwin van Northumbria[1]

 

Wecta verschijnt in de proloog van de proza-Edda als Vegdeg, een van Wodens zonen, een machtige koning die over Oost-Saksen regeerde. Hoewel Wecta in de Angelsaksische kroniek en de Historia Brittonum wordt genoemd als de vader van Witta en de grootvader van Wihtgils, keren de Proza-Edda en de Angliaanse verzameling Angelsaksische genealogieën de volgorde van Witta en Wihtgils in de genealogie om. [2]

 

Referenties

Semple, Sarah (2013). Percepties van de prehistorie in Angelsaksisch Engeland. Religie, rituelen en heerschappij in het landschap. Corby. Blz. 75. ISBN 978-0-19-150560-7OCLC 860901458.

Kamers, Raymond Wilson (1912). Widsith, een studie in de Oudengelse heroïsche legende. Universitaire pers. p. 194. ISBN 978-1-4047-7166-6.


Waaruit geboren:

   1. 

Wittichus (zie 433224781480972).

 


866449727225856    Hamazasp I MAMIKONIAN, geboren ca 370, overleden 430, zn. van Manough MAMIKONIAN (zie 1732899454451712) en Vardanoys (zie 1732899454451713)

Getrouwd met

866449727225857      Sahakonoysh , overleden in 416, dr van patriarch Sahak
Waaruit geboren:

   1. 

Hmayeak (zie 433224863612928).

   2. 

Vardan, overleden 26 mei 451

 

Sparapet in 432.

Vardan vervult een missie voor zijn grootvader patriarch Sahak, naar Constantinopel. In 450 wordt hij samen met andere leidende edelen door de Perzen naar Ctesiphon ontboden. Daar werden ze gedwongen om de Armeense kerk meer aansluiting te laten zoeken bij de Nestoriaanse kerk en de banden met de Katholieke kerk los te laten. Dit omdat de Perzen de Katholieke kerk als een instrument van de Romeinse macht zagen. Bij thuiskomst werden de edelen geconfronteerd met een massaal verzet en brak een opstand uit. Vardan neemt de leiding van de opstand op zich en leidt het leger op 26 mei 451 in de verloren slag bij Vartanantz. Vardan en alle leidende Armeense edelen worden daarbij gedood.

 

Vardan is heilig verklaard en geldt in Armenië als een nationale held, 26 mei is er een feestdag.

 

 


866449800561664    Woden (Oden), geboren ca 225, zn. van Frithuwald (zie 1732899111960576).
Getrouwd met
866449800561665    Frigg / Frigida.
Waaruit geboren:

   1. 

Wihtlead (zie 433224900280832).

   2. 

Baeldaeg, geboren ca 260.

 

Generatie LI


 
1732899111960576    Frithuwald[11], geboren ca 190, zn. van Freawine (zie 3465798223921152).
Waaruit geboren:

   1. 

Wodan (zie 866449555980288).

   2. 

Woden (Oden) (zie 866449800561664).

 


1732899111960578    Cadwalladr, geboren ca 193.
Waaruit geboren:

   1. 

Freya (zie 866449555980289).

 


1732899111993344    Skjalg Frostasson van VARMLAND,
koning van Uppland, geboren ca 420, zn. van Frostas van VARMLAND (zie 3465798223986688).
Getrouwd met
1732899111993345    Agnis DAGGSDATTER, geboren ca 425, dr. van Dag DYGGVASSON (zie 3465798223986690).
Waaruit geboren:

   1. 

Alrek Skjalksson (zie 866449555996672).

 


1732899125739584    Dagobert I des FRANCS, geboren ca 250, overleden 306, zn. van Waldrad des FRANCS (zie 3465798251479168).
Waaruit geboren:

   1. 

Genebald I (zie 866449562869792).

 


1732899125739592    Wadomaire von DEUTSCHLAND, geboren ca 270, overleden 342, zn. van Chrocus von DEUTSCHLAND (zie 3465798251479184).
Getrouwd met
1732899125739593    Withigula von THÜRINGEN.
Waaruit geboren:

   1. 

Guindomar (zie 866449562869796).

   2. 

Chrocus von THÜRINGEN, geboren ca 310, overleden 370.

 


1732899125739594    Ragaisa de TOXANDRIE, geboren ca 270, overleden 307.

 

Frankisch hoofdman

 

zn. van Gonobaud I de TOXANDRIE (zie 3465798251479188).
Waaruit geboren:

   1. 

Malaric I (zie 866449562869800).

   2. 

Nn (zie 866449562869797).

 


1732899125739600 =    1732899125739594 Ragaisa de TOXANDRIE.
 


1732899125740288    Athal of GOTHS, geboren ca 215

 

 

 

zn. van Hunuil of GOTHS (zie 3465798251480576).
Waaruit geboren:

   1. 

Achiulf der OSTROGOTHEN (zie 866449562870144).


1732899454451712    Manough MAMIKONIAN, geboren ca 330, overleden ca 388, zn van Emanuel MAMIKONIAN zie 34658…..8903424).
Getrouwd met
1732899454451713    Vardanoys, geboren ca 335.
Waaruit geboren:

   1. 

Hamazasp (zie 866449727225856).

 

De Mamikonian zijn vanaf de vierde eeuw een vooraanstaande adellijke familie in het oude Armenië en hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het land. Naast de functie van Naharar (regionaal bestuurder, familiehoofd) behoorde ook de erfelijke functie van sparapet (opperbevelhebber) aan de familie. De familie is in de achtste eeuw ten onder gegaan door haar leidende rol in het verzet tegen de Arabieren. Volgens de traditie zijn de Mamikonian van Chinese afkomst maar daar is geen enkele historische aanwijzing voor.

 

Leden van de Mamokonian

Vasak

is het oudst bekende lid van de Mamikonian. Verdedigde Armenië tegen een aanval van de Perzen onder Shapur II. De Perzische aanval werd gesteund door een groep binnen de Armeense adel die zich verzette tegen de overgang van Armenië naar het christendom. Uiteindelijk werd Vasak verslagen en gedood door de Perzen. (overleden ongeveer 339).

Vardan

Zoon van Vasak. Aanvoerder van de pro-Perzische partij tijdens de regering van Arsak II (350-367).

Mushegh (Musel)

Zoon van Vasak. Door keizer Valens benoemd tot sparapet in 370. Onder de regering van koning Varazdat vermoord door politieke tegenstanders. Zijn dochter Sanducht trouwt met patriarch Narses. overleden ongeveer 375

Enmanuel

Zoon van Vardan of Mushegh, maar mogelijk hun broer. In zijn jonge jaren gijzelaar in Perzië. Aanvoerder in de strijd tegen Varazdat en zijn bondgenoten en verslaat ze bij Karin. Varazdat vlucht naar het buitenland. Diens moeder wordt tot koningin. Enmanuel onderhandelt een autonomie met de Perzen, in ruil voor een belofte van trouw. Na de dood van de koningin (384) wordt Enmanuel regent en laat zijn dochter Vardandukh met de minderjarige koning trouwen. Een jaar later overlijdt Enmanuel en wordt Armenië door de Perzen veroverd. overleden 385

Hamazasp I

Kleinzoon van Enmanuel. (overleden 430) genoemd in 393, sparapet in 416. Getrouwd met Sahakonoysh (overleden 416), dr. van patriarch Sahak en via diens moeder Sanducht zelf een achterkleindr. van Enmanuel.

Vardan

Zoon van Hamazasp I. sparapet in 432. Vervult een missie voor zijn grootvader patriarch Sahak, naar Constantinopel. In 450 wordt hij samen met andere leidende edelen door de Perzen naar Ctesiphon ontboden. Daar werden ze gedwongen om de Armeense kerk meer aansluiting te laten zoeken bij de Nestoriaanse kerk en de banden met de Katholieke kerk los te laten. Dit omdat de Perzen de Katholieke kerk als een instrument van de Romeinse macht zagen. Bij thuiskomst werden de edelen geconfronteerd met een massaal verzet en brak een opstand uit. Vardan neemt de leiding van de opstand op zich en leidt het leger op 26 mei 451 in de verloren slag bij Vartanantz. Vardan en alle leidende Armeense edelen worden daarbij gedood. Vardan is heilig verklaard en geldt in Armenië als een nationale held, 26 mei is er een feestdag. overleden 26 mei 451

Hmayeak

Zoon van Hamazasp I. Een van de aanvoerders in de slag bij Vartanantz. vermoedelijk overleden 26 mei 451.

Vasak II

Zoon van Hmayeak. Sparapet in 471, marzpan (gouverneur namens de Perzen) in 485. overleden 505.

Vanaf hier zijn de personen beperkt in bronnen gedocumenteerd. De genoemde familierelaties zijn geconstrueerd, er bestaan daarin kleine verschillen tussen de Franse en de Engelse Wikipedia.

Mushegh (Musel) II

Kleinzoon van Vasak II. Naharar in 572. Byzantijns onderkoning voor het westelijk deel van Armenië, marzpan in 591. overleden 592

Vahan II de Wolf

zoon van Mushegh (Musel) II. Naharar in 592. overleden ongeveer 606

Smbat de Dappere

zoon van Vahan II. Naharar in 606. overleden ongeveer 610

Musel III

zoon van Smbat. Sparapet in 606. Overleden 609.

Hamazasp II

zoon van Musel III. 655 door de Arabieren tot ishkan (prins) van Armenië benoemd, als opvolger van zijn schoonvader Theodoros Rshtuni en zijn broer Musel. Krijgt van het Byzantijnse Rijk de titel van Kouropalates. Overleden 661.

Harat

zoon van Hamazasp II

David

zoon van Harat. Overleden 748. In 745 tezamen met zijn broer verbannen naar Jemen. Bij zijn terugkomst in 748 gedood door Ashot III Bagratuni.

Vanaf hier zijn de familierelaties historisch betrouwbaar.

Samuel II

zoon van David. Overleden op 25 april 775. Hij Wordt vermeld vanaf 750 en laat zijn dochter trouwen met Smbat Bagratuni, ongetwijfeld om een verzoening tussen de families tot stand te brengen. Naharar in 772. In 774 aanvoerder van de Armeense opstand tegen de Arabieren. Na de nederlaag in de slag bij Bagravand (25 april 775) verliezen de Mamikonian alle bezittingen behalve in de omgeving van Bagravand.


1732899601123328 =    1732899111960576 Frithuwald.
 

Generatie LII


 
3465798223921152    Freawine[12], geboren ca 165, zn. van Frealaf (Friallaf) (zie 6931596447842304).
Waaruit geboren:

   1. 

Frithuwald (zie 1732899111960576).

   2. 

Nn Freawinesdotter van SAJONE.
Getrouwd met King Offa of ANGELN, geboren ca 401 te Angeln (Sleeswijk Holstein), overleden 456 te Angeln (Sleeswijk Holstein), zn. van Wearmund of ANGELN.

 


3465798223986688    Frostas van VARMLAND,
koning van Uppland.
Waaruit geboren:

   1. 

Skjalg Frostasson (zie 1732899111993344).

 


3465798223986690    Dag DYGGVASSON, zn. van Dyggvi DOMARSSON (zie 6931596447973380) en Domar DOMALDSDATTER (zie 6931596447973381).
Getrouwd.
Waaruit geboren:

   1. 

Agnis DAGGSDATTER (zie 1732899111993345).

 


3465798251479168    Waldrad des FRANCS SICAMBRES, geboren ca 270, overleden 316 te Noordrijn Westfalen

 

 

 

 

zn. van Clodius III des FRANCS (zie 6931596502958336).
Waaruit geboren:

   1. 

Dagobert I (zie 1732899125739584).

 


3465798251479184    Chrocus von DEUTSCHLAND, geboren ca 240, overleden 317.


Chrocus or Crocus (ca 260-306 AD) was a leader of the Alamanni in the late 3rd to early 4th centuries. In 260, he led an uprising of the Alamanni against the Roman Empire, traversing the Upper Germanic Limes and advancing as far as Clermont-Ferrand, and possibly as far as Ravenna, and he was possibly present at the Alamannic conquest of the French town of Mende.

According to Gregory of Tours' History of the Franks, Chrocus was a famous king of his time and was responsible for a great deal of destruction throughout Gaul, most notably of all ancient temples located in Gaul, though this may have been exaggerated. One of the temples he allegedly tore down was called the Vasso Galatæ, a marvelous structure that once stood in Clermont.

Chrocus, with his troops, aided Constantine I's proclamation as emperor. In 306, he was present as a general in Roman service at the death of Constantius Chlorus in York, Britannia, and called for his son Constantine to be declared the new Roman Emperor (Epitome de Caesaribus 41).


Literature
Dieter Geuenich, Geschichte der Alemannen, Kohlhammer Verlag Stuttgart 2004, ISBN 3-17-018227-7 / ISBN 3-17-012095-6
Bron: Wikipedia

zn. van Marcomir Anthémius Barthur de TOXANDRIE (zie 6931596502958368) en Illnegonde de LOMBARDIE (zie 6931596502958369).
Waaruit geboren:

   1. 

Wadomaire (zie 1732899125739592).

 


3465798251479188    Gonobaud I de TOXANDRIE,
Frankisch hoofdman, geboren ca 245, overleden 289, zn. van Marcomir Anthémius Barthur de TOXANDRIE (zie 6931596502958368) en Illnegonde de LOMBARDIE (zie 6931596502958369).
Waaruit geboren:

   1. 

Ragaisa (zie 1732899125739594).

 


3465798251480576    Hunuil of GOTHS, geboren ca 185, zn. van Ostrogotha of GOTHS (zie 6931596502961152).
Waaruit geboren:

   1. 

Athal (zie 1732899125740288).

 

Generatie LIII


 
6931596447842304    Frealaf[13] (Friallaf), geboren ca 140,
, zn. van Frithuwulf (zie 13863192895684608).
Waaruit geboren:

   1. 

Freawine (zie 3465798223921152).

 


6931596447973380    Dyggvi DOMARSSON, geboren ca 385, zn. van Drott DAMPSSON (zie 13863192895946760) en Domar DOMALDSDATTER (zie 6931596447973381).
Getrouwd met
6931596447973381    Domar DOMALDSDATTER.
Waaruit geboren:

   1. 

Dag DYGGVASSON (zie 3465798223986690).

 

Getrouwd (2) met Drott DAMPSSON (zie 13863192895946760).

Waaruit geboren:

   2. 

Dyggvi DOMARSSON (zie 6931596447973380).

 


6931596502958336    Clodius III des FRANCS SICAMBRES

 

Afbeelding met schets, tekening, illustratie, kunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

zn. van Bartherus des FRANCS (zie 13863193005916672).
Waaruit geboren:

   1. 

Waldrad (zie 3465798251479168).

 


6931596502958368    Marcomir Anthémius Barthur de TOXANDRIE, geboren ca 220, overleden 281, zn. van Childeric des FRANCS (zie 13863193005916736).
Getrouwd met
6931596502958369    Illnegonde de LOMBARDIE, geboren ca 225, dr. van Ibor I de LOMBARDIE (zie 13863193005916738).
Waaruit geboren:

   1. 

Chrocus von DEUTSCHLAND (zie 3465798251479184).

   2. 

Gonobaud I (zie 3465798251479188).

 


6931596502958376 =    6931596502958368 Marcomir Anthémius Barthur de TOXANDRIE.
6931596502958377 =    6931596502958369 Illnegonde de LOMBARDIE.
 


6931596502961152    Ostrogotha of GOTHS, geboren ca 155 te Scandinavië

 

Ostrogotha war ein Anführer der Goten zur Zeit der Reichskrise des 3. Jahrhunderts und hat um 250 gegen die Römer im Donauraum agiert.

Ein Gote namens Ostrogotha („Glanzgote“) wird von dem um 550 schreibenden spätantiken Historiker Jordanes erwähnt. Dieser berichtet (gestützt auf seine Quelle, die verlorene Gotengeschichte Cassiodors) von einem Ostrogotha im Stammbaum der gotischen Amaler.[1] Ein Ostrogotha soll zudem zur Zeit des Kaisers Philippus Arabs (wohl 249) mit einem gotischen Verband die Donau überschritten und in die römischen Provinzen Mösien und Thrakien eingefallen sein.[2] Der spätere Kaiser Decius konnte ihn nicht besiegen, woraufhin Ostrogotha erneut römisches Gebiet überfiel.[3] In diesem Zusammenhang weicht die Darstellung bei Jordanes von der über die Ereignisse der Gotenkämpfe bei Zosimos und Johannes Zonaras ab, die beide Ostrogotha nicht erwähnen.[4] Für Jordanes war der Amaler Ostrogotha der Stammvater der (allerdings erst späterentstandenen“) Ostgoten und habe weiter über die Goten geherrscht, bis Kniva seine Nachfolge angetreten hat; er habe zudem über die Gepiden gesiegt.[5] Dieser Gepidensieg würde aber in die Zeit um 290 fallen.[6]

Die Historizität Ostrogothas ist in der Forschung teilweise umstritten gewesen, da man die Nennung nur bei Jordanes (vermittelt über dessen Quelle Cassiodor) für nicht ausreichend hielt.[7] In einem neu entdeckten historischen Textfragment (im Rahmen der sogenannten Scythica Vindobonensia) aus dem 3. Jahrhundert, das sehr wahrscheinlich aus dem Geschichtswerk des Dexippos stammt, wird aber ebenfalls ein Gote namens Ostrogotha erwähnt,[8] wenngleich die wahrscheinliche Lesung Ostrogotha aufgrund des Textzustands nicht völlig gesichert ist.[9] Dem Textfragment zufolge war Ostrogotha im Gegensatz zum Bericht des Jordanes aber noch 250/51 am Leben und spielte eine Rolle bei den Kämpfen gegen die Römer, so beim Angriff auf Philippopolis. Er agierte in diesem Zusammenhang wohl als Rivale Knivas, der weitaus größere militärische Erfolge als Ostrogotha feiern konnte.[10] Anders als der basileus („König“) Kniva, wird Ostrogotha bei Dexippos denn auch nur als archon (hier zu verstehen als „Heerführer“) bezeichnet.

Es existieren dennoch einige Probleme hinsichtlich des in den Quellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Zusammenhängen erwähnten Ostrogotha. Herwig Wolfram nimmt nun aufgrund der Überlieferung bei Cassiodor/Jordanes – die wohl nicht zuletzt auf mündlichen Berichten basiert (siehe auch Ablabius)[11]an, dass mehrere Personen vermischt wurden. Demnach müsse man zwischen dem Gotenherrscher um 250 und dem amalischen Vorfahren bei Jordanes unterscheiden. Ersterer war kein Amaler und im Gegensatz zu Kniva wohl auch kein Heerkönig, letzterer ist nur ein mythischer Ahnherr. Eventuell, so Wolfram weiter, muss man noch einen dritten Ostrogotha einbinden, wobei es sich um den besagten und wohl auch historischen Gepidensieger um 290 handelt, der demnach aber auch kein Amaler war.[12]

Literatur

Anmerkungen

·  ·  Jordanes, Getica 79.

·  ·  Jordanes, Getica 90.

·  ·  Jordanes, Getica 91.

·  ·  Vgl. zur Quellenkritik Christian Körner: Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats. Berlin u. a. 2002, S. 291 f.

·  ·  Vgl. Jordanes, Getica 98–101.

·  ·  Vgl. Herwig Wolfram: Ostrogothaein mythischer Amaler erhält zumindest einen historischen Namensvetter. Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. In: Jörg Drauschke u. a. (Hrsg.): Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Mainz 2018, hier S. 449 und 452.

·  ·  Vgl. Thomas Gerhardt, Udo Hartmann: Fasti. In: Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser. Band 2. Berlin 2008, S. 1195.

·  ·  Text und Übersetzung bei Jana Grusková, Gunter Martin: Ein neues Textstück aus den „Scythica Vindobonensiazu den Ereignissen nach der Eroberung von Philippopolis. In: Tyche 29, 2014, S. 29–43, hier S. 32–34.

·  ·  Jana Grusková, Gunter Martin: Ein neues Textstück aus den „Scythica Vindobonensiazu den Ereignissen nach der Eroberung von Philippopolis. In: Tyche 29, 2014, S. 29–43, hier S. 35.

·  ·  Vgl. Jana Grusková, Gunter Martin: Ein neues Textstück aus den „Scythica Vindobonensiazu den Ereignissen nach der Eroberung von Philippopolis. In: Tyche 29, 2014, S. 29–43, hier S. 40 f.

·  ·  Herwig Wolfram: Ostrogothaein mythischer Amaler erhält zumindest einen historischen Namensvetter. Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. In: Jörg Drauschke u. a. (Hrsg.): Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Mainz 2018, hier S. 448f.

·  Herwig Wolfram: Ostrogothaein mythischer Amaler erhält zumindest einen historischen Namensvetter. Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. In: Jörg Drauschke u. a. (Hrsg.): Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Mainz 2018, hier S. 452f.

 

zn. van Hisarna of GOTHS (zie 13863193005922304).
Waaruit geboren:

   1. 

Hunuil (zie 3465798251480576).

 

Generatie LIV


 
13863192895684608    Frithuwulf[14], geboren ca 120,
zn. van Finn (zie 27726385791369216).
Waaruit geboren:

   1. 

Frealaf (Friallaf) (zie 6931596447842304).

 


13863192895946760    Drott DAMPSSON, geboren ca 360.
Getrouwd met
13863192895946761 =    6931596447973381 Domar DOMALDSDATTER.
 


13863193005916672    Bartherus des FRANCS, geboren ca 200, overleden 272, zn. van Childeric des FRANCS (zie 13863193005916736).
Waaruit geboren:

   1. 

Clodius III (zie 6931596502958336).

 


13863193005916736    Childéric des FRANCS, geboren ca 180

 

Afbeelding met tekst, Profeet, verven, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

zn. van Summo Manuel Hunno des FRANCS (zie 27726386011833472).
Waaruit geboren:

   1. 

Bartherus (zie 13863193005916672).

   2. 

Marcomir Anthémius Barthur de TOXANDRIE (zie 6931596502958368).

 


13863193005916738    Ibor I de LOMBARDIE, geboren ca 200.
Waaruit geboren:

   1. 

Illnegonde (zie 6931596502958369).

 


13863193005922304    Hisarna of GOTHS, geboren ca 140 te Scandinavië, overleden na 183, zn. van Amal of GOTHS (zie 27726386011844608).
Waaruit geboren:

   1. 

Ostrogotha (zie 6931596502961152).

 

Generatie LV


 
27726385791369216    Finn, geboren ca  100, zn. van Godwulf (zie 55452771582738432).
Waaruit geboren:

   1. 

Frithuwulf (zie 13863192895684608).

 


27726386011833344 =    13863193005916736 Childeric des FRANCS.
 


27726386011833472    Summo Manuel Hunno des FRANCS, geboren ca  182, overleden 213, zn. van Farabert de SICAMBRES des FRANCS (zie 55452772023666944) en Catheloys de TINTAGEL (zie 55452772023666945).
Waaruit geboren:

   1. 

Childeric (zie 13863193005916736).

 


27726386011844608    Amal of GOTHS, geboren ca  100, zn. van Augis der OSTROGOTHEN (zie 55452772023689216).
Waaruit geboren:

   1. 

Hisarna (zie 13863193005922304).

 

Generatie LVI


 
55452771582738432    Godwulf[15], geboren ca  80, zn. van Geata (Jat) (zie 110905543165476864) en Nn of TROYE (zie 110905543165476865).
Waaruit geboren:

   1. 

Finn (zie 27726385791369216).

 


55452772023666944    Farabert de SICAMBRES des FRANCS, geboren ca  158, overleden ca 186, zn. van Chlodomir IV des FRANCS (zie 110905544047333888) en Basilde von RÜGEN (zie 110905544047333889).
Getrouwd met
55452772023666945    Catheloys de TINTAGEL, geboren ca  165, dr. van Aminabab du GRAAL de TINTAGEL (zie 110905544047333890) en Eugenia of SILURIA (zie 110905544047333891).
Waaruit geboren:

   1. 

Summo Manuel Hunno des FRANCS (zie 27726386011833472).

 


55452772023689216    Augis der OSTROGOTHEN, geboren ca  70, zn. van King Hulmul of GOTHS (zie 110905544047378432).
Waaruit geboren:

   1. 

Amal of GOTHS (zie 27726386011844608).

 

Generatie LVII


 
110905543165476864    Geata[16] (Jat), geboren ca 10, zn. van Teatwa (zie 221811086330953728).
Getrouwd met
110905543165476865    Nn of TROYE.
Waaruit geboren:

   1. 

Godwulf (zie 55452771582738432).

 


110905544047333888    Chlodomir IV des FRANCS, geboren ca 104, overleden april 166

 

Roi des Francs Ripuaires (148-165)

 

zn. van Malcomir IV SICAMBRES des FRANCS (zie 221811088094667776) en Athildis de CAMULOD des BRITONS (zie 221811088094667777).
Getrouwd met
110905544047333889    Basilde (HASILDA) von RÜGEN, geboren ca 136, overleden 179, dr. van Rugie von RÜGEN (zie 221811088094667778).
Waaruit geboren:

   1. 

Farabert des SICAMBRES des FRANCS (zie 55452772023666944).

 

Getrouwd (2) met Julius de MENAPIE, geboren ca 174.

Waaruit geboren:

   2. 

Octavius.

 


110905544047333890    Aminabab du GRAAL de TINTAGEL.
Getrouwd met
110905544047333891    Eugenia of SILURIA, geboren ca 136, dr. van Eugein of SILURIA (zie 221811088094667782).
Waaruit geboren:

   1. 

Catheloys de TINTAGEL (zie 55452772023666945).

 


110905544047378432    King Hulmul of GOTHS, geboren ca 40.
Waaruit geboren:

   1. 

Augis der OSTROGOTHEN (zie 55452772023689216).

 

Generatie LVIII


 
221811086330953728    Teatwa, geboren ca -0020[17], zn. van Beaw (Bjaw) (zie 443622172661907456).
Waaruit geboren:

   1. 

Geata (Jat) (zie 110905543165476864).

 


221811088094667776    Marcomir IV des FRANCS SICAMBRES, geboren ca 93, overleden 168,

 

MARCOMIR IV DES FRANCS SICAMBRES

 

zn. van Odomir des FRANCS SICAMBRES (zie 443622176189335552).
Getrouwd met
221811088094667777    Athildis de CAMULOD des BRITONS.
Waaruit geboren:

   1. 

Chlodomir IV des FRANCS (zie 110905544047333888).

 


221811088094667778    Rugie von RÜGEN.
Waaruit geboren:

   1. 

Basilde (zie 110905544047333889).

 


221811088094667782    Eugein of SILURIA.
Waaruit geboren:

   1. 

Eugenia (zie 110905544047333891).

 

Generatie LIX


 
443622172661907456    Beaw[18] (Bjaw), geboren ca -0050, zn. van Sceldwa (Skjold) (zie 887244345323814912).
Waaruit geboren:

   1. 

Teatwa (zie 221811086330953728).

 


443622176189335552    Odomir IV des FRANCS SICAMBRES

 

Odomir IV DES FRANCS SICAMBRES

 

zn. van Rechimir des FRANCS SICAMBRES (zie 887244352378671104).
Waaruit geboren:

   1. 

Marcomir IV des FRANCS SICAMBRES (zie 221811088094667776).

 

Generatie LX


 
887244345323814912    Sceldwa[19] (Skjold), geboren ca -0080, zn. van Heremod (Scaef).
Waaruit geboren:

   1. 

Beaw (Bjaw) (zie 443622172661907456).

 


887244352378671104    Richemer des FRANCS SICAMBRES, geboren ca 70, overleden ca 113

 

Richemer DES FRANCS SICAMBRES

 

zn. van Rathair des FRANCS. en Grotte.

Getrouwd met

887244352378671105    Ascyla de BRETAGNE, geboren ca 70, overleden ca 112, dr van Meric Cyllin Marius of BRITTAIN.
Waaruit geboren:

   1. 

Odomir des FRANCS SICAMBRES (zie 443622176189335552).

 


Eerste blad    Vorig blad   

Blad 31 van 31 bladen

   

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software[1] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[2] Bron: http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[3] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[4] Bron: Wikipedia

[5] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[6] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[7] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[8] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[9] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[10] Bron: http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[11] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[12] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[13] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[14] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[15] http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I5186.php

[16] Bron: http://www.nativetexan.8m.com/RegisterReport_MunonofTroy_03102008.pdf

[17] Bron: http://www.nativetexan.8m.com/RegisterReport_MunonofTroy_03102008.pdf

[18] http://www.nativetexan.8m.com/RegisterReport_MunonofTroy_03102008.pdf

[19] http://www.nativetexan.8m.com/RegisterReport_MunonofTroy_03102008.pdf