Eerste blad    Vorig blad   

Blad 30 van 31 bladen

Volgend blad    Laatste blad


 
13538274419842    Berthacharius von THÜRINGEN, geboren ca 504, overleden ca 550.


Berthacharius was samen met zijn broers Baderik en Hermanfried koning van de Thüringers. Hij leefde ongeveer tussen 500 en 550 na Christus. Hij was de zoon van de Thüringse koning Bisinus.

Zijn zus Radegund was getrouwd met Wacho, koning van de Longobarden.

Hij had, uit een huwelijk met een niet bekende vrouw, een dochter die Radegundis heette. Radegundis trouwde later de Frankische koning Chlotarius I.

Berthacharius stierf in de strijd tegen zijn broer Hermanfried. De broers betwistten elkaars macht en Hermanfried doodde Berthacharius. Diens bezittingen gingen over naar Hermanfried.

 

Zn. van König von Thüringen Merwich II von THÜRINGEN (zie 27076548839684) en Amalaberge (zie 27076548839685).
Waaruit geboren:

   1. 

Radegonde (Aregondis) (zie 6769137209921).

 


13538274419844    Comte Waudbert I d'ARGENNERGAU (de PONTHIEU d’ARDENNES), geboren ca 485, overleden ca 538    UITWERKEN!!!!!!!!

 

Toen Waudbert I de Pouthieu d'Ardennes in 471 in Saksen, Duitsland, werd geboren, was zijn vader, Aldaric "l'enchanteur" de Ponthieu de Hainaut, koning van de Ardennen de Cambra en zijn moeder, koningin Argotta de Verona Ostrogoths.

 

Hij had minstens 6 zonen en 1 dochter met gravin Lucilla Ferreolus de Narbonne de Pannonie. Hij is overleden in 538.

 

Zn. van Alberic d’ARDENNE de COLOGNE (zie 27076548839688) en Amalaberge des FRANCS (zie 27076548839689).
Getrouwd met
13538274419845    Comtesse Lucilla Ferreolus de NARBONNE de PANNONIE, geboren ca 495, overleden 538 te Keulen

 

Lucille De Ponthieu (De Pannonie) (c.485 - 526) - Genealogy

 

dr. van Flavius Zeno de PANNONIE (zie …)        UITWERKEN!!!!!!!!
Waaruit geboren:

   1. 

Brunulphe EARLIN (zie 6769137209922).

 


13538274419846    Theodoric I der OSTROGOTHEN (de Grote), geboren ca 451, overleden op zondag 30 augustus 526 te Ravenna

 

Afbeelding met tekst, tekening, schets, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Frontispiece of Theodoric (sitting opposite Cassiodorus), from a 12th-century German manuscript. Leiden University Library

Ms. vul. 46: Gesta Theodorici. - Cassiodori Senatoris Vita. - Hugonis de S. Victore Eruditionis didascalicae.

- Tractatus theologici. Latin. Manuscript on vellum. 186 ff., 220 x 125 mm. Fulda, dated 1176-7Theodorik de Grote (Pannonië, ca. 451 - Ravenna, 30 augustus 526) was koning van de Ostrogoten in Italië. Hij volgde zijn vader Theodemir op in 474 en regeerde tot aan zijn dood. Keizer Zeno benoemde hem tot consul in 484, en aldus heerste hij over een gedeelte van Italië. Hij trachtte de Romeinse bevolking te assimileren in zijn eigen van oorsprong Germaanse volk, maar dit mislukte omdat de Romeinen ver in de meerderheid waren ten opzichte van de kleine bovenlaag Gotische heersers. Hij was ook bekend onder de naam Diederik van Bern.

Theodorik bracht een gedeelte van zijn jeugd door als gijzelaar aan het hof in Constantinopel. Zijn vader wist daarmee de Oost-Romeinse keizer Leo I een garantie te geven dat hij het verdrag met de keizer zou respecteren. Tijdens deze periode leerde Theodorik veel over de Romeinse gebruiken en krijgskunst. Als jongeman was hij aanwezig bij diverse veldtochten die zijn vader voerde. In 469 werden de Gepiden overwonnen in de Karpaten tijdens de slag aan de Bolia. Het Romeinse Moesia werd in 471 bezet en Theodorik zelf leidde een aantal gevechten tegen Theodorik de Oudere. Verder viel Theodorik later als generaal van het Oost-Romeinse Rijk een aantal malen Italië binnen.

De Ostrogoten veroveren Italië

Veldslagen van Theodorik de Grote

·         Slag aan de Bolia .

·         Slag aan de Isonzo .

·         Slag aan de Ulca .

·         Slag bij Verona .

·         Slag aan de Adda.


In 476 had de Germaanse huurlingenleider, Odoaker de laatste West-Romeinse keizer afgezet, wiens West-Romeinse Rijk alleen nog bestond uit de oude kernprovincie Italia, en zichzelf uitgeroepen tot koning van Italië. Odoaker zond de keizerlijke regalia naar Zeno in Constantinopel, waarmee Odoaker zichzelf onderwierp aan Zeno en nam de titel ".Rex".

Zeno gaf in 488 Theodorik toestemming om met zijn Ostrogoten Italië binnen te vallen. Theodorik probeerde dit verschillende malen, maar werd steeds terug gedreven door de legers van Odoaker. Uiteindelijk kreeg hij vaste voet in Italië. Hij versloeg de troepen van Odoaker, eerst in augustus, aan de Isonzo, en daarna, in september bij Verona. Uiteindelijk veroverde Theodorik in 493 Ravenna en maakte het tot hoofdstad van zijn rijk. Hij bracht Odoaker persoonlijk om het leven. Het Ostrogotische rijk strekte zich nu uit van Sicilië tot Dalmatië. Ondanks zijn Germaanse wortels werd Theodorik door zowel Romeinen als Goten als koning erkend. In Theodoriks rijk leefde ieder volk onder diens eigen wetten.

Relatie met andere Germaanse vorsten en volkeren
In 507 sneuvelde koning Alarik II van de Visigoten in de slag van Vouill tegen de Franken. Alarik werd opgevolgd door Amalarik, maar deze was nog minderjarig. Hierdoor werd Theodorik regent voor de jonge koning. Door de slag bij Vouill verloren de Visigoten Aquitanië aan de Franken. Alleen Septimanië werd door de Visigoten behouden. Dit is aan het ingrijpen van Theodorik te danken. De enige Germaanse volkeren die aan zijn invloed ontsnapten waren de Franken en de Vandalen. Theodorik stelde zijn grenzen veilig door huwelijksbanden met deze volkeren aan te gaan. Zijn zuster Amalafrida was getrouwd met Thrasamund, koning van de Vandalen en Theodorik zelf trouwde met Audofleda, de zus van koning Clovis I van de Franken.

Dood en nalatenschap

 

Aangeboden door Wikipedia
Het mausoleum van Theodorik de Grote in Ravenna


Op 30 augustus 526 stierf Theodorik. Theodoriks dochter, Amalasuntha werd koningin van de Ostrogoten. Zij wist het rijk echter niet bijeen te houden en de katholieke Romeinen en de ariaanse Ostrogoten groeiden uit elkaar. Dit zette de Oost-Romeinse keizer Justinianus er toe aan de Ostrogoten de oorlog te verklaren. Rond 550 was het rijk nagenoeg vernietigd. Theodorik droeg echter wel bij tot het bewaren van de Romeinse cultuur in Italië. Zijn mausoleum en de Basiliek van Sant'Apollinare Nuovo zijn nog altijd te bezichtigen in Ravenna
.

 

Zn. van Koning Thiudimir I der OSTROGOTHEN (de Grote) (zie 27076548839692) en Erchiva / Erelieva (zie 27076548839693).
Getrouwd ca 470 met
13538274419847    Audofleda (Andetleda, Albofleda),
koningin der Gothen in Italie, geboren ca 460, vermoord op [30 april] 535

 

Prinses uit het geslacht der Merovinga Franken

 

dr. van Childeric I des FRANCS (zie 27076548839680) en Basina Andovera von THÜRINGEN (zie 27076548839681).
Waaruit geboren:

   1. 

Theudigotha (zie 27076548841523).

   2. 

Crotechilda (zie 6769137209923).

 

OSTROGOTEN

De Ostrogoten (LatijnOstrogothi, Austrogothi) waren een Germaans volk uit de Romeinse tijd. In de 5e eeuw volgden ze de Visigoten bij het creëren van een van de twee grote Gotische koninkrijken binnen het Romeinse Rijk, gebaseerd op de grote Gotische bevolkingsgroepen die zich in de 4e eeuw op de Balkan hadden gevestigd, nadat ze de Beneden-Donau waren overgestoken. Terwijl de Visigoten zich hadden gevormd onder leiding van Alarik I, werd de nieuwe Ostrogotische politieke entiteit die Italië ging regeren, gevormd op de Balkan onder invloed van de Amal-dynastie, de familie van Theodorik de Grote.

 

Na de dood van Attila en de ineenstorting van het Hunnische rijk, vertegenwoordigd door de Slag bij Nedao in 453, begon de familie Amal hun koninkrijk in Pannonië te vormen. De Byzantijnse keizer Zeno speelde deze Pannonische Goten uit tegen de Thracische Goten, maar in plaats daarvan verenigden de twee groepen zich na de dood van de Thracische leider Theoderik Strabo en zijn zoon Recitach. Zeno steunde vervolgens Theodorik om Italië binnen te vallen en Odoaker daar te vervangen, die hij eerder als koning had gesteund. In 493 stichtte Theodorik het Ostrogotische koninkrijk Italië, toen hij de troepen van Odoaker versloeg en zijn rivaal doodde tijdens een banket.

Na de dood van Theodorik was er een periode van instabiliteit, die uiteindelijk de Byzantijnse keizer Justinianus in de verleiding bracht om in 535 de oorlog te verklaren aan de Ostrogoten, in een poging de voormalige westelijke provincies van het Romeinse Rijk te herstellen. Aanvankelijk waren de Byzantijnen succesvol, maar onder leiding van Totila heroverden de Goten het grootste deel van het verloren gebied tot Totila's dood in de Slag bij TaginaeDe oorlog duurde bijna 21 jaar en veroorzaakte enorme schade in heel Italië, waardoor de bevolking van het schiereiland afnam. Alle overgebleven Ostrogoten in Italië werden opgenomen in de Longobarden, die in 568 een koninkrijk in Italië stichtten.

 

Net als bij andere Gotische groepen is de geschiedenis van de volkeren die ze vormden voordat ze de Romeinse Balkan bereikten moeilijk in detail te reconstrueren. De Ostrogoten worden echter geassocieerd met de eerdere Greuthungi. De Ostrogoten zelf werden zelfs in de 5e eeuw vaker gewoon Goten genoemd, maar voor die tijd werden ze één keer genoemd, in een gedicht van Claudianus dat hen associeert met een groep Greuthungi, die zich als een militaire eenheid in Frygië vestigden. Bovendien stelde de 6e-eeuwse historicus van de Goten Jordanes de Ostrogoten van zijn tijd ook gelijk aan de Goten die in de 4e eeuw door koning Ermanarik werden geregeerd, die de Romeinse schrijver Ammianus Marcellinus Greuthungi had genoemd en beschreven als wonend tussen de rivieren de Dnjestr en de Don. Hunnen en Alanen vielen de Goten vanuit het oosten aan en grote groepen Goten trokken het Romeinse Rijk binnen, terwijl anderen ondergeschikt werden aan de Hunnen.

 

Goten

 

 

Ongedefinieerde

 

De Ostrogoten waren een van de vele volkeren die meer in het algemeen Goten werden genoemd. De Goten verschijnen in Romeinse archieven vanaf de derde eeuw, in de regio's ten noorden van de Beneden-Donau en de Zwarte Zee[1] Ze wedijverden om invloed en Romeinse subsidies met volkeren die langer in het gebied hadden gewoond, zoals de Carpi, en verschillende Sarmaten, en ze droegen mannen bij aan het Romeinse leger. [2] Op basis van hun Germaanse taal en materiële cultuur wordt aangenomen dat hun Gotische cultuur is afgeleid van culturen uit de richting van de rivier de Vistula in het noorden, nu in Polen en oorspronkelijk uit Götaland (in het Engels West- en Oost-Gothlands) en Gotland in het huidige Zweden[3] In de derde eeuw waren de Goten al samengesteld uit subgroepen met hun eigen namen, omdat de Tervingi, die grensden aan het Romeinse Rijk en de Karpaten, minstens één keer afzonderlijk werden genoemd. [4]

 

De Ostrogoten, die pas later worden genoemd, worden geassocieerd met de Greuthungi die verder naar het oosten woonden. De scheidslijn tussen de Tervingi en de Greuthungi werd door Ammianus gerapporteerd als de rivier de Dnjestr, en ten oosten van de Greuthungi woonden Alanen in de buurt van de rivier de Don.Gotische taal

 

De Ostrogoten in Italië gebruikten een Gotische taal die zowel gesproken als geschreven was, en die vandaag de dag het best wordt bevestigd in de bewaard gebleven vertaling van de Bijbel door Ulfilas. Goten waren een minderheid in alle plaatsen waar ze woonden binnen het Romeinse rijk, en er is geen Gotische taal of duidelijke Gotische etniciteit bewaard gebleven. Aan de andere kant zijn de Gotische teksten die het Ostrogotische koninkrijk hielp behouden de enige Oost-Germaanse taal met "doorlopende teksten" die bewaard zijn gebleven, en de vroegste belangrijke overblijfselen van een Germaanse taal[een]

 

Etymologie

 

Ongedefinieerde

 

Ostrogotische boogfibulae (ca. 500) uit Emilia-RomagnaItalië

Het eerste deel van het woord "Ostrogot" komt van een Germaanse wortel *auster- wat 'oosters' betekent. Volgens het voorstel van Wolfram was dit oorspronkelijk een opschepperige stamnaam die "Goten van de rijzende zon" betekent, of "Goten verheerlijkt door de rijzende zon". [8][b] Tegen de 6e eeuw geloofden Jordanes bijvoorbeeld echter dat de Visigoten en Ostrogoten twee contrasterende namen waren die eenvoudigweg westelijke en oostelijke Goten betekenden. [4][9]

 

Geschiedenis

De aard van de verdeeldheid van de Goten vóór de komst van de Hunnen is onzeker, maar gedurende hun hele geschiedenis worden de Ostrogoten slechts zeer zelden met die naam genoemd, en meestal in zeer onzekere contexten. Naast andere gotische groepsnamen worden ze echter geassocieerd met de Greuthungi. Wetenschappers zijn verdeeld over dit verband. Historicus Herwig Wolfram ziet dit als twee namen voor één volk, zoals hieronder zal worden besproken. Peter Heather, daarentegen, heeft geschreven dat:

Ostrogoten in de zin van de groep die door Theodorik naar Italië werd geleid, staan aan het einde van complexe processen van fragmentatie en eenwording waarbij een verscheidenheid aan groepen betrokken is - meestal, maar niet uitsluitend, Gotisch lijkt het - en het betere, meer eigentijdse bewijs pleit tegen de implicatie die aan Jordanes is ontleend dat Ostrogoten Greuthungi zijn met een andere naam. [10]

Sommige historici gaan veel verder dan Heather en vragen zich af of we een enkele etniciteit kunnen aannemen, zelfs Gotisch, die de Ostrogoten verenigde voordat ze politiek werden verenigd door de Amal-clan. [c]

 

Ongedefinieerde

Kaart van de Gotische migraties en koninkrijken

 

 

Ongedefinieerde

Europa in 230 na Christus

 

 

Een dubieuze vroege vermelding van de Ostrogoten is te vinden in de veel later geschreven Historia Augusta, maar het onderscheidt de Ostrogoten en Greuthungi. In het artikel over keizer Claudius Gothicus (regeerde 268-270) wordt de volgende lijst gegeven van "Scythische" volkeren die door de keizer waren veroverd toen hij zijn titel "Gothicus" verdiende: "peuci trutungi austorgoti uirtingi sigy pedes celtae etiam eruli". Deze woorden worden traditioneel door moderne geleerden bewerkt om bekende volkeren op te nemen: "Peuci, Grutungi, AustrogotiTervingi, Visi, GipedesCeltae etiam et Eruli" (cursivering toegevoegd). Dit werk wordt echter niet als betrouwbaar beschouwd, vooral niet voor de hedendaagse terminologie. [11]

 

De eerste vermelding van een Gotische subgroep die onder eigen naam handelde, met name de Tervingi, dateert uit 291. [12][13] De GreuthungiVesi en Ostrogothi worden allemaal niet eerder dan 388 geattesteerd. [4]

 

De Ostrogoten werden meer dan honderd jaar later dan de Tervingi in 399 voor het eerst met zekerheid genoemd, en dit is de enige zekere vermelding van deze naam voordat de Amals hun koninkrijk Italië stichtten. Een gedicht van Claudianus beschrijft Ostrogoten die zich vermengden met Greuthungi en zich samen in Phrygië vestigden als een ontevreden barbaarse strijdmacht, die ooit tegen Rome had gevochten, maar nu geacht werd ervoor te vechten. Claudianus gebruikt de term Ostrogoten slechts één keer in het lange gedicht, maar in andere verwijzingen naar dezelfde groep noemt hij ze vaker Greuthungi of "Getisch" (een ouder woord dat in deze periode poëtisch werd gebruikt voor Goten). Deze Goten kwamen in opstand door Tribigild, een Romeinse generaal van Gotische afkomst. Veel later beschreef Zosimus ook Tribigild en zijn opstand tegen de eunuchconsul EutropiusGainas, de gekrenkte Gotische generaal die naar Tribigild was gestuurd om te vechten, sloot zich openlijk bij hem aan na de dood van Eutropius. Zosimus geloofde vanaf het begin dat dit een samenzwering was tussen de twee Goten. [d] Historici geloven over het algemeen dat deze Frygische nederzetting Greuthingi, waarnaar wordt verwezen als inclusief Ostrogoten, deel uitmaakte van de door Greuthungi geleide troepenmacht onder leiding van Odotheus in 386, en niet de Greuthungi die eerder het rijk waren binnengekomen, in 376 onder Alatheus en Saphrax. [14][15]

Beginnend met de 6e-eeuwse schrijver Jordanes, wiens Getica een geschiedenis is van de Ostrogotische Amal-dynastie, is er een traditie om de Greuthungi eenvoudigweg gelijk te stellen aan de Ostrogothi[16] Jordanes noemt de Greuthungi helemaal niet bij die naam, maar hij identificeerde de Ostrogotische koningen van Italië, de Amal-dynastie, als de erfgenamen en afstammelingen van koning Ermanaric. Ermanarik werd door de Romeinse soldaat en historicus Ammianus Marcellinus beschreven als een koning van de Greuthungi, maar de familieopvolging die door de twee klassieke auteurs wordt beschreven, is totaal anders, en Ammianus wordt beschouwd als de betrouwbaardere bron. [e] Jordanes specificeerde ook dat rond 250 (de tijd van keizer Philippus de Arabier die regeerde 244-249) de Ostrogoten werden geregeerd door een koning genaamd Ostrogotha en dat ze ofwel hun naam ontleenden aan deze "vader van de Ostrogoten", of anders kregen de Ostrogoten en Visigoten deze namen omdat ze oostelijke en westelijke Goten bedoelden. [19]

 

Ongedefinieerde

 

Gotische invallen in de 3e eeuw

 

Ongedefinieerde

Europa in 305 na Christus

 

Moderne historici zijn het erover eens dat Jordanes onbetrouwbaar is, vooral voor gebeurtenissen lang voor zijn tijd, maar sommige historici zoals Herwig Wolfram verdedigen de vergelijking van de Greuthungi en de Ostrogoten. Wolfram volgt het standpunt van Franz Altheim dat de termen Tervingi en Greuthungi oudere geografische aanduidingen waren die door buitenstaanders werden gebruikt om deze Visigoten en Ostrogoten te beschrijven voordat ze de Donau overstaken, en dat deze terminologie rond 400 in onbruik raakte, toen veel Goten het Romeinse rijk waren binnengetrokken. [20] Volgens Wolfram werden de termen "Vesi" en "Ostrogothi" door de volkeren zelf gebruikt om zichzelf opschepperig te beschrijven, en bleven ze dus in gebruik. Ter ondersteuning hiervan betoogt Wolfram dat het veelzeggend is dat Romeinse schrijvers ofwel terminologie gebruikten die Tervingi en Greuthungi contrasteerde, of Vesi/Visigoten en Ostrogoten, en deze paren nooit vermengden - ze hebben bijvoorbeeld nooit Tervingi en Ostrogoten tegenover elkaar gesteld. [21] Zoals hierboven beschreven, zijn er twee voorbeelden van Romeinse teksten die Wolframs voorgestelde geografische en opschepperige terminologieën vermengen alsof dit afzonderlijke volkeren waren, en dit zijn de enige twee vroege vermeldingen van Ostrogoten vóór de Amal. Voor Wolfram zijn deze lijsten verkeerd om deze volkeren als gescheiden te zien, maar hij merkt op dat geen van beide contrasteert met wat hij beschouwt als de geografische en opschepperige termen. Ten eerste werden Ostrogoten en Greuthungi samen genoemd door de dichter Claudianus, en alle vier de namen werden samen gebruikt in de onbetrouwbare Geschiedenis van Augustus voor keizer Claudius Gothicus, die de termen "Gruthungi, Ostrogothi, Tervingi, Vesi" bevat. [21][22] Als tweede argument voor dit geografische versus opschepperige contrast, citeert Wolfram Zosimus als verwijzend naar de groep "Scythen" ten noorden van de Donau na 376, die door de barbaren "Greuthungi" werden genoemd, met het argument dat deze "alleen" Thervingi kunnen zijn, en dat dit laat zien hoe de naam "Greuthungi" alleen door buitenstaanders werd gebruikt. [23] Niettemin zouden de Greuthungi waarop Zosimus zinspeelt, die kunnen zijn die Heather en andere historici gelijkstellen aan de opstandige Greuthungi - later genoemd door Claudianus in Phrygië in 399-400 - die, volgens Claudianus, vermengd waren met Ostrogoten. [14][15]

 

In ieder geval verdween de oudere terminologie van een verdeeld Gotisch volk geleidelijk nadat ze het Romeinse Rijk waren binnengegaan. De term "Visigot" was een uitvinding uit de zesde eeuw. Cassiodorus, een Romein in dienst van Theodorik de Grote, bedacht de term Visigothi om overeen te komen met Ostrogothi, waarbij hij onderscheid maakte tussen respectievelijk "westelijke Goten" en "oostelijke Goten". [24] De verdeling tussen west en oost was een vereenvoudiging en een literair apparaat van zesde-eeuwse historici, waar de politieke realiteit complexer was. [25] Bovendien gebruikte Cassiodorus de term "Goten" alleen om te verwijzen naar de Ostrogoten, die hij diende, en reserveerde hij de geografische term "Visigoten" voor de Gallo-Spaanse Goten. Dit gebruik werd echter door de Visigoten zelf overgenomen in hun communicatie met het Byzantijnse Rijk en was in gebruik in de zevende eeuw. [25]

Andere namen voor de Goten waren er in overvloed. Een "Germaanse" Byzantijnse of Italiaanse auteur verwees naar een van de twee volkeren als de Valagothi, wat "Romeinse [walha] Goten betekent". [25] In 484 werden de Ostrogoten de Valameriaci (mannen van Valamir) genoemd omdat ze Theodorik, een afstammeling van Valamir, volgden. [25] Deze terminologie overleefde in het Byzantijnse Oosten tot aan het bewind van Athalaric, die door John Malalas του Ουαλεμεριακου (tou Oualemeriakou) werd genoemd. [26]

 

Hunnische invasies en de Amal

Ongedefinieerde

Routes genomen door Germaanse indringers tijdens de migratieperiode

 

Aan het einde van de 4e eeuw dwong de opkomst van de Hunnen veel van de Goten en Alanen om zich bij hen aan te sluiten, terwijl anderen naar het westen trokken en uiteindelijk naar Romeins grondgebied op de Balkan trokken. Ostrogoten en Greuthungi, misschien hetzelfde volk, worden verondersteld tot de eerste Goten te hebben behoord die door de Hunnen werden onderworpen. [27] Veel Greuthungi kwamen in 376 het Romeinse Rijk binnen met Saphrax en Alatheus, en veel van deze Goten sloten zich waarschijnlijk later aan bij Alarik, wat bijdroeg aan de vorming van het Visigotische koninkrijk[28] Zoals hierboven besproken, vestigden zich in de jaren 380 blijkbaar ook een groep Ostrogoten en Greuthungi in Phrygië door de Romeinen. Anders beginnen historische documenten pas de naam van de Ostrogoten te noemen als de gotische politieke entiteit die zich in de 5e eeuw op de Balkan vormde.

 

Het door Amal geleide Ostrogotische koninkrijk begon zich te verenigen rond het leiderschap van de Amal-dynastie die onder Attila had gevochten en zich later in Pannonië vestigde. Het tweede belangrijke onderdeel van de bevolking van het Amal-koninkrijk waren de Thracische Goten. Dit gebeurde rond 483/484. [29][30]

5e-eeuwse Pannonische Ostrogoten

 

Ongedefinieerde

Barbaarse koninkrijken en stammen na de val van het West-Romeinse Rijk in 476

 

 

De Pannonische Ostrogoten hadden zowel aan de zijde van de Alanen als aan de zijde van de Hunnen gevochten. [31] Net als verschillende andere tribale volkeren werden ze een van de vele Hunnische vazallen die in Europa vochten, zoals in de Slag bij Chalons in 451, waar de Hunnen werden verslagen door de Romeinse generaal Aetius, vergezeld van een contingent Alanen en Visigoten. [32] Jordanes' verslag van deze slag kan zeker niet worden vertrouwd, aangezien hij ten onrechte een groot deel van de overwinning toeschrijft aan de Goten, terwijl het de Alanen waren die de "ruggengraat van de Romeinse verdediging" vormden. [33] Meer in het algemeen schildert Jordanes de Amals af als een oude koninklijke familie in zijn Getica, waardoor ze traditioneel vooraanstaand zijn onder de Goten in Oekraïne, zowel voor als tijdens het rijk van Attila. Valamir, de oom van Theodorik de Grote, wordt zelfs afgeschilderd als Attila's meest gewaardeerde leider, samen met Ardarik van de Gepiden[34] Moderne historici zoals Peter Heather geloven dat dit overdreven is en wijzen erop dat er ten minste drie facties van Goten in Attila's troepen waren. [35][36]

De opgetekende geschiedenis van de Ostrogoten als politieke entiteit begint dus met hun onafhankelijkheid van de overblijfselen van het Hunnische Rijk na de dood van Attila de Hun in 453. Onder Valimir behoorden zij tot de volkeren die tegen die tijd in het Midden-Donaugebied woonden, en wier bevrijding van overheersing door Attila's zonen werd bevestigd door de Slag bij Nedao in 454, die werd geleid door de Gepiden. Het is onduidelijk welke rol de Goten speelden in deze veldslag, als die er al was, en na de slag gingen veel Goten in Romeinse militaire dienst, terwijl slechts enkelen zich begonnen te verenigen onder leiding van Valamir en zijn twee broers, Vidimir en Theodemir, de vader van Theodorik de Grote[37]

 

Deze door Amal geleide Goten vestigden zich blijkbaar eerst in het Pannonische gebied van het Balatonmeer en Sirmium (Sremska Mitrovica), aan de Romeinse Donaugrens. Het land dat ze verwierven tussen Vindobona (Wenen) en Sirmium (Sremska Mitrovica) werd niet goed beheerd, een feit dat de Ostrogoten afhankelijk maakte van Constantinopel voor subsidies. [38][39] Ze kwamen in conflict met andere Midden-Donauvolkeren, waaronder het Donau-Suebische koninkrijk Hunimund en de Sciri, die waren aangekomen als onderdeel van het Hunnische rijk, en dit leidde tot de dood van Valimir en de uiteindelijke Gotische overwinning in de Slag bij Bolia in 469, nu onder TheodemirTheodemir, de vader van Theoderik, bracht deze Goten in 473/474 naar Oost-Romeins grondgebied. [40] De jongere oom van Theoderik, Vidimir, met zijn gelijknamige zoon en enkele van de Pannonische Goten, ging naar Italië en zijn zoon vestigde zich uiteindelijk in Gallië. [41]

 

Afbeelding met kleding, helm, museum, Bepantsering

Automatisch gegenereerde beschrijving

De Concesti-helm werd gevonden tussen de grafgiften van een waarschijnlijke Ostrogotische prins. Hermitage Museum[42]

 

Theodemir en Theoderik verplaatsten hun Goten over de Balkan, terwijl in de tussentijd de Thracische Goten het belangrijkste brandpunt van de Gotische macht vormden. Ze hadden enige tijd een deel van Macedonië in handen en controleerden een deel van de Via Egnatia tussen de grote Romeinse steden Durrës en Thessaloniki. Theodemir stierf in Cyrrhus in 474, nadat hij ervoor had gezorgd dat Theoderik (de toekomstige "Grote") als opvolger werd aangewezen. In hetzelfde jaar viel de andere Theoderik ("Strabo") uit de gratie bij de nieuwe keizer Zeno. [43]

 

5e-eeuwse Thracische Goten

De Thracische Goten uit de 5e eeuw, volgens Peter Heather, waren waarschijnlijk pas rond de jaren 460 verenigd geraakt, hoewel ze waarschijnlijk sinds de jaren 420 in het gebied woonden, toen een groep Goten onder Hunnische invloed die al in Pannonië waren, zich daar vestigden. [44] Wolfram heeft voorgesteld dat Theoderik Strabo een Amal was, wiens vader pas in de tijd van de Slag bij Nadao had gesplitst met de tak van Theoderik[45]

Ze vormden een militaire macht die loyaal was aan Aspar, de Oost-Romeinse magister militum ("meester van soldaten") van Alaanisch-Gotische afkomst, die in 471 werd gedood. De dood van Aspar betekende een verandering in de Oost-Romeinse benadering van de Gotische strijdkrachten waarmee hij een bondgenoot was geweest. Theoderik Strabo leidde een opstand in 473 en werd uitgeroepen tot koning van de Goten. Zoals Wolfram opmerkte: "Zijn verheffing tot koning in Thracië in 473 loopt parallel met de verheffing van Odoaker in 476. [...] Een Romeins federatief leger probeerde zijn eisen kracht bij te zetten door zijn generaal koning te maken". [46] Hij eiste erkend te worden als de "enige Gotische koning aan wie alle deserteurs moesten worden teruggegeven [...] en hij eiste verder de vestiging van zijn volk in Thracië en de overgave van de institutionele en materiële erfenis van Aspar. Er was meer bloedvergieten en verwoesting voor nodig voordat de keizer formeel instemde met de eisen en bovendien beloofde elk jaar tweeduizend pond goud te betalen. In ruil daarvoor waren zijn Goten bereid om voor Rome te vechten, met uitzondering van een veldtocht tegen het Vandaalse koninkrijk in Noord-Afrika. [47]

Met de dood van keizer Leo II en de opvolging van Aspars oude rivaal keizer Zeno in 474 werd de situatie voor de oude Gotische partij in het oostelijke rijk steeds moeilijker en verloor Theoderik Strabo de steun van de keizer. De jongere Theoderik, zoon van Theodemir, kon hiervan profiteren. [48]

 

Theodorik de Grote en de Thraciërs

Omstreeks 476 begon Zeno, nadat hij de steun van Theoderik Strabo had verwijderd, belangrijke onderscheidingen te geven aan Theoderik, de zoon van Theodemir. Hij werd geadopteerd als "wapenzoon", genoemd als vriend van de keizer en kreeg de status van patricius en opperbevelhebber. Zijn koninkrijk, nu gevestigd aan de Beneden-Donau in Moesië, werd erkend als een federaal koninkrijk en kreeg (althans in theorie) een jaarlijkse subsidie. [48] Toen Zeno de twee Gotische groepen echter in 478 tot een confrontatie dwong, diende Theoderik Strabo een verzoekschrift in bij de door Amal geleide Goten, waarin hij pleitte voor Gotische eenheid. [49] Strabo deed ook een beroep op Zeno, maar Zeno deed in plaats daarvan nieuwe aanbiedingen aan Theoderik de Amal, maar deze werden afgewezen. Er volgde een oorlog tussen de Goten en keizerlijke troepen, en de door Amal geleide Goten werden opnieuw mobiel en verlieten Moesië. Zeno stelde een nieuw federaal koninkrijk voor hen voor in Dacië, ten noorden van de Donau, maar in plaats daarvan probeerden de Goten Durrës in te nemen; Romeinse troepen sloegen ze echter snel terug. [50]

 

Tussen 479 en 481 waren het de Thracische Goten onder Theoderik Strabo die de Romeinen bezig hielden, maar in 481 stierf Strabo, toen hij van zijn paard viel en aan een lans werd gespietst. Zijn zoon Recitac was niet in staat om de steun van de Gothi te behouden en werd in 484 gedood op bevel van Theoderik de Amal, die de twee Gotische groepen verenigde. Zeno werd gedwongen een verdrag te sluiten en Theoderik de Amal werd in 484 tot consul benoemd. De vijandelijkheden tussen Theoderik de Amal, de Goten en het Oost-Romeinse Rijk begonnen opnieuw in 487. [51]

 

Koninkrijk in Italië

Ostrogothic Kingdom

 

Ongedefinieerde

Ostrogotisch Koninkrijk Italië

 

 

De grootste van alle Ostrogotische heersers, de toekomstige Theodorik de Grote (wiens Gotische naam "leider van het volk" betekende) van het Ostrogotische koninkrijk (Regnum Italiae, "Koninkrijk Italië") werd geboren als Theodemir in of rond 454, kort na de Slag bij Nedao. Zijn jeugd bracht hij door in Constantinopel als diplomatieke gijzelaar, waar hij zorgvuldig werd opgevoed. [52] Het eerste deel van zijn leven werd in beslag genomen door verschillende geschillen, intriges en oorlogen binnen het Byzantijnse rijk, waarin hij als rivaal Theodorik Strabo van de Thracische Goten had, een verre verwant van Theodorik de Grote en zoon van Triarius. Deze oudere, maar mindere Theodorik schijnt het hoofd te zijn geweest, en niet de koning, van die tak van de Ostrogoten die zich eerder in het rijk had gevestigd. Theodorik de Grote, zoals hij soms wordt genoemd, was soms de vriend, soms de vijand van het rijk. [53] In het eerste geval was hij bekleed met verschillende Romeinse titels en ambten, zoals patriciër en consul; maar in alle gevallen bleef hij de nationale Ostrogotische koning. [54] Theodorik staat ook bekend om zijn steun van de katholieke kerk en bij één gelegenheid hielp hij zelfs bij het oplossen van een omstreden pauselijke verkiezing. [55] Tijdens zijn bewind stond Theodorik, die een Ariaan was, vrijheid van godsdienst toe, wat nog niet eerder was gedaan. Hij probeerde echter wel de paus te sussen en probeerde zijn bondgenootschap met de kerk sterk te houden. Hij zag de paus als een autoriteit, niet alleen in de kerk, maar ook over Rome zelf. Zijn vermogen om goed samen te werken met de Italiaanse edelen, leden van de Romeinse Senaat en de katholieke kerk hielpen allemaal om zijn acceptatie als heerser van Italië te vergemakkelijken. [56]

Theodorik probeerde de Romeinse cultuur en regering nieuw leven in te blazen en profiteerde daarmee van het Italiaanse volk. [57] Het was in beide karakters samen dat hij in 488, in opdracht van de Byzantijnse keizer Zeno, op weg ging om Italië te heroveren op Odoaker. In 489 sloten de Rugii, een Germaanse stam die in de Hongaarse vlakte woonde, zich aan bij de Ostrogoten bij hun invasie van Italië onder hun leider Friderik[58] In 493 werd Ravenna ingenomen, waar Theodorik zijn hoofdstad zou vestigen. Het was ook in deze tijd dat Odoaker werd gedood door Theodoriks eigen hand. [59] De Ostrogotische macht was volledig gevestigd over Italië, SiciliëDalmatië en de landen ten noorden van Italië. Rond 500 vierde Theodorik zijn dertigste verjaardag als koning van de Ostrogoten[60] Om hun kansen tegen het Romeinse Rijk te vergroten, begonnen de Ostrogoten en Visigoten zich opnieuw te verenigen in wat een losse confederatie van Germaanse volkeren werd. [61] De twee takken van de natie werden al snel dichter bij elkaar gebracht; nadat hij gedwongen was regent te worden van het Visigotische koninkrijk Toulouse, werd de macht van Theodorik praktisch uitgebreid over een groot deel van Gallië en over bijna het hele Iberisch schiereiland. Theodorik smeedde allianties met de Visigoten, Alamannen, Franken en Bourgondiërs, waarvan sommige tot stand kwamen door diplomatieke huwelijken. [61]

 

De Ostrogotische heerschappij was weer even verreikend en schitterend als in de tijd van Hermanarik; Het was nu echter van een heel ander karakter. De heerschappij van Theodorik was geen barbaarse, maar een beschaafde macht. Zijn tweevoudige positie liep door alles heen. Hij was tegelijk koning van de Goten en opvolger, zij het zonder keizerlijke titels, van de West-Romeinse keizers. De twee naties, verschillend in manieren, taal en religie, leefden naast elkaar op de bodem van Italië; Elk werd geregeerd volgens zijn eigen wet, door de vorst die, in zijn twee afzonderlijke karakters, de gemeenschappelijke soeverein van beide was. [54] Vanwege zijn vermogen om de relaties tussen de verschillende Germaanse koninkrijken te bevorderen en te benutten, begonnen de Byzantijnen de macht van Theodorik te vrezen, wat leidde tot een alliantie tussen de Byzantijnse keizer en de Frankische koning, Clovis I, een pact dat bedoeld was om de Ostrogoten tegen te gaan en uiteindelijk omver te werpen. In sommige opzichten kan Theodorik overdreven meegaand zijn geweest voor zowel de Romeinen als andere Gotische mensen, aangezien hij zowel katholieken als ariaanse christenen tevreden stelde. Historicus Herwig Wolfram suggereert dat Theodoriks pogingen om Latijnse en barbaarse culturen in natura te sussen, de ineenstorting van de Ostrogotische overheersing veroorzaakten en ook resulteerden in het "einde van Italië als het hart van de late oudheid". [62] Alle jaren van het creëren van een beschermende perimeter rond Italië werden afgebroken door de Frans-Byzantijnse coalitie. Theodorik was in staat om tijdelijk een deel van zijn rijk te redden met de hulp van de Thüringers[63] Zich realiserend dat de Franken ook de belangrijkste bedreiging vormden voor het Visigotische rijk, riep Alarik II (die de schoonzoon was van Theodorik) de hulp in van de Bourgondiërs en vocht tegen de Franken op aandringen van de magnaten van zijn stam, maar deze keuze bleek een vergissing en hij zou aan zijn einde zijn gekomen door de hand van de Frankische koning, Clovis. [64]

 

Een tijd van verwarring volgde op de dood van Alarik II, die werd gedood tijdens de Slag bij Vouillé. De Ostrogotische koning Theodorik trad op als voogd van zijn kleinzoon Amalarik, en bewaarde voor hem al zijn Iberische en een fragment van zijn Gallische heerschappij. Toulouse ging over naar de Franken, maar de Goten behielden Narbonne en zijn district en Septimanië, het laatste deel van Gallië dat in handen was van de Goten, en behielden jarenlang de naam Gothia[66] Theodorik claimde een soort protectoraat over een groot deel van Italië en zijn Goten werden door de Romeinse bevolking omarmd als de verdedigers van Rome en een deel van het zegevierende leger, terwijl Theodorik veel tamtam maakte over zijn vermeende "koninklijke afkomst" die zijn clan gunstig "op één lijn stelde met een keizerlijke dynastie". [67] Romeinen werden in sommige opzichten door deze nieuwe gotische krijgers "opnieuw opgeroepen" als "bewakers van Romanitas" die, samen met hun Italiaans-Romeinse buren, een nieuwe "gotische aegis" voor het westelijke rijk creëerden, terwijl degenen buiten de orde van Theodorik tot echte "barbaren" werden gemaakt. [68]

 

Ongedefinieerde

Ostrogotische riemgesp, Pavia Civic Museums

 

 

Van 508 tot 511 marcheerden de Ostrogoten onder het bevel van Theodorik naar Gallië terwijl de Vandaalse koning van Carthago en Clovis gezamenlijke pogingen deden om zijn greep op de Visigoten te verzwakken.